Prof. Dr. Işın Demirkent Kimdir?

Prof . Dr. Işın Demirkent 18 Ocak 1938'de İzmir'de doğdu. İlkokulu İzmir'de, ortaokul ve liseyi Kandilli Kız

 

Lisesi'nde okudu. 1961-1965 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Ortaçağ Tarihi Kürsüsü'nde yüksek öğrenimini tamamlayan Prof. Dr. Işın Demirkent; Almanca, İngilizce, Osmanlıca, Latince dillerini biliyordu. Eskiçağ Tarihi ile Arap Dili ve Edebiyat yardıma sertifikasını aldı. 1975-1976 yıllarında Frankfurt'ta J. W. Goethe Üniversitesi'nde bir yıl araştırma ve incelemelerde bulundu. Kandilli Kız Lisesi voleybol takımında oynarken, o sırada Kandilli Kız Lisesi voleybol takımında antrenörlük yapan M. Nezih Demirkent ile tanışarak 21 Mayıs 1957'de evlendi 1967 yılında hocası Prof. Dr. Fikret Işıltan'dan aldığı teklif üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Ortaçağ Tarihi Kürsüsü’nde asistan, 1972'de doktor, 1981'de doçent ve 1988'de profesör unvanlarını aldı. 1994 yılından 2005 yılına kadar İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığı görevini sürdürdü. 1983-2001 yılları arasında Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu asli üyeliği yaptı. 2001 yılından ölümüne kadar Bizans/Doğu Roma İncelemeleri Türkiye Milli Komite Başkanı ve Society for the Study of the Crusades and the Latin East (SSCLE) üyesi oldu. Haçlı Seferleri, Haçlı Devletleri ve Bizans İmparatorluğu tarihi konularında lisans, yüksek lisans ve doktora dersleri vermiş olan Prof. Dr. Işın Demirkent muhtelif zamanlarda yurtiçi ve yurtdışında kongre ve sempozyumlara katılarak tebliğler sundu.

 

3 Şubat 2006 tarihinde İstanbul'da vefat etti.

 

 

Eserleri:

•Urfa Haçlı Kontluğu Tarihi (1098-1146)

•Mikhail Psellos'un Khronographia'sı

•Türkiye Selçuklu Hükümdarı Sultan I. Kılıç Arslan

•Haçlı Seferleri

• Bizans Împaratorluğu Dönemi İstanbul, 330 – 1453

• Ioannes Kinnamos'un Historia'sı (1118-1176)

•Son Dönem Bizans Împaratorluğu Tarihi Bibliyografyası (1261-1453

•Niketas Khoniates'in Historia'sı (1195-1206) İstanbul’un Haçlılar Tarafından Zaptı ve

Yağmalanması

•Bizans Tarihi Yazıları

•Niketas Khoniates'in Historia'sı (1180-1195) Komnenos Hanedanı'nın Sonu ve II.

Isaakios Angelos Devri

•Haçlı Seferleri Tarihi