Demirkent Ödülleri Şartnamesi


1 İşbu şartname Dünya Grubu adına verilmiş bir taahhütname değildir. Dünya Grubu tek taraflı olarak dilediği zaman şartname koşullarında değişiklik yapabilir, şartnamenin bazı hükümlerini iptal edebilir veyahut Demirkent ödüllerini iptal edebilir. İşbu şartnamede yer alan hükümler, şartnamede ileride yapılabilecek değişiklikler ve iptaller 3. kişiler açısından herhangi bir hak bahşetmez.